awal sebuah profesi

Memulai suatu pekerjaan apalagi pekerjaan itu sama sekali belum pernah dilakukan memang amatlah sulit. terasa grogi, bingung, takut, cemas dan seabrek perasaan lain yang berkumpul menjadi satu. tak terasa keringat dinginpun keluar dan lidahpun ikut kelu.

Menjalani sebuah Profesi baru, itulah yang saya alami saat ini. setelah beberapa tahun bergelut dengan angka-angka, rumus-rumus dan perhitungan-perhitungan. Kini kembali ke habitat. Dunia dengan dalil-dalil, ayat-ayat, hadits-hadits serta hujjah-hujjah.seputar halal haram, sah tidak sah. Profesi baru sebagai seorang PENGHULU. Profesi yang menghalalkan yang haram, membolehkan yang sebelumnya tidak boleh.

Sehari-hari berkutat  dengan para calon mempelai yang ingin men-sahkan status hubungan mereka. menghalalkan aktifitas kebersamaan mereka. membina dan menyemai bibit cinta kasih dan sayang dalam suatu biduk rumah tangga berharap mendapat limpahan barokah dari Alloh SWT hingga terwujud keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah.

Hari ini, pertama kali, mengawali sejarah dalam keprofesian, pertamakali saya menikahkan sepasang pengantin bernama Arief Setyawan dan Ambar. bertempat di balai nikah KUA Kecamatan Piyungan. teriring doa mudah mudahan perkawinan mereka dilanggengkan, dimudahkan segala urusan dan mendapat Ridho Alloh SWT. dan semoga saya diberi kemudahan dalam menjalankan profesi ini, dihindarkan dari masalah-masalah yang berat serta dimudahkan dalam meniti karir hingga jenjang tertinggi. Amiin.

Post a Comment for "awal sebuah profesi"